Share your AHEAD experience!

A Good Education

How can good education get you a better life AHEAD? Here are the inspiring words of Julie Gonzales:

“Mula pagkabata palang, turo na sa amin ng aking magulang na sobrang napakaimportante ang edukasyon, ika nga nila, Isang bagay na di mananakaw ninuman, Isang pamanang habang buhay na di nauubos. Bakit kaya? Nang mamatay ang aking Ina dito ko nalamang lubos na importansya, na ang edukasyon lamang ang magiging kaagapay mo sa buhay sa oras ng kagipitan.

Mula sa kaliit-liitang numero hanggang sa Alpabetong ating binasa at sinaulo ay humubog sa ating kaisipan, Di lang mental kundi ating pakikisalamuha sa ibang tao. Dito pa lamang, ay masasabing tunay na nagtagumpay ka sa tulong ng edukasyon.

Ang edukasyon ay di natatapos, bago pa man tayo pinanganak ay nandyan na sya, at Payabong ng Payabong, naghihintay na ating siyasatin at diskubrehin. Sa tulong nito tayo ay binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng pagbabago sa pagtingin sa mundo, tinutulungan tayong makipagsabayan sa ibat ibang bansa. Ito rin ang nagbibigay daan sa atin upang malaman ang kaibahan ng bawat isa, ang kagustuhan at mga kadahilanan ng bawat pangyayari na pwedeng magbunsod sa kapayapaan at kayamanan ng isang bansa.

Sa tingin mo ba mabubuhay ang tao kapag walang edukasyon? Sa aking palagay ay hindi, Ito ay hindi isang pribilehiyo bagkus isang karapatan, isang oportunidad na dapat hablutin at pagyamanin. Ito ang magdadala sayo sa tuktok. Edukasyon ang iyong magiging Kasangkapang panlaban sa kahirapan. Ito ang magiging takbuhan mo at ang tutulong na magtayo sa sarili mo bilang isang matibay at maasahang Puno na pwedeng maging tahanan ng ibang tao na maaring gumaya’t maging magaling sa lahat ng aspeto ng buhay. Mula sa maliit na gawaing ito, Tunay na makakatulong sa ating Inang Bayan na syang magiging lakas sa bawat unos na dumating.

Sa Madaling salita…

A-ning di nauubos, Aning umaapaw, edukasyong para sa lahat

H-ihila sa iyo mula sa pagkalugmok

E-nerhiyang magbibigay lakas upang suungin ang pagbabago

A-sin na magbibigay lasa sa ating buhay na tila di kumpleto

D-i mananakaw, ngunit pwedeng maibahagi kaninuman

Isang Gabay na dapat nating isapuso, Kung gusto mo ng magandang buhay sa hinaharap, maging AHEAD ka lang sa lahat ng pagkakataon, at ito ang magiging tulay mo sa TAGUMPAY!”

She won an iPad2 at Ahead Tutorial and Review Center’s recently held Facebook contest.

Comments on: "A Good Education" (2)

  1. very well said. education is one, if not the only, treasure our parents can give us, as well as an accomplishment that can never be taken away from us. congratulations to Julie for a job well done!

  2. Thanks for reading, Jessie!

    The story behind this entry is even more heart-breaking. We’ll keep you posted 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: